Veelgestelde vragen

Op de webpagina Noodverlichting Support - Veelgestelde vragen staan de meest gestelde vragen over noodverlichting met bijbehorende antwoorden.

Op deze webpagina staan onze veelgestelde vragen. Klik op een van de onderstaande vragen voor het antwoord. Mocht uw vraag er niet tussen staan, dan kunt u contact met ons opnemen.VanLien


Maakt VanLien Noodverlichting ook noodverlichtingsplannen?
Ja. Dit gebeurt aan de hand van het bestek en de tekeningen die verstrekt worden door de aanvrager van deze plannen. Neem contact op met VanLien, kijk onder "Contact" op deze website voor de contactgegevens.


Hoe zit dat met VanLien Noodverlichting en Thomas & Betts?
VanLien Noodverlichting is 1998 overgenomen door Thomas & Betts Corporate, en heet sindsdien Thomas & Betts BVBA. Om onze identiteit als gerenomeerd noodverlichtingsfabrikant te bewaren blijven wij onder VanLien Noodverlichting opereren. Feitelijk is VanLien een merk van Thomas & Betts BVBA. Thomas & Betts Corporate is een beursgenoteerd en wereldwijd opererend bedrijf. 

Naast noodverlichting, is Thomas & Betts bekend van onder andere TyRaps en andere kabeloplossingen voor de bouwsector. Naast de divisie "Emergency Lighting" en "Cable Management" heeft Thomas & Betts een complete range explosieveilige verlichtingsarmaturen (DTS) en bliksemgeleidingoplossingen (Furse). Zie ook www.tnb-europe.com voor complete productinformatie. 


Onze producten


Waar staat 1 Lux voor?
1 Lux is de minimale lichtsterkte die nodig is om een pand in een noodsituatie veilig te kunnen verlaten. Deze 1 Lux wordt gemeten op de vluchtroute. 1 Lux is vergelijkbaar met het licht van één kaars in een ruimte van 4 x 4 meter.


Wanneer vervang ik de batterijen in decentrale armaturen?
De levensduur van batterijen is sterk afhankelijk van toepassing, onderhoud en omgevingstemperatuur. Voor behoud van een veilige installatie, adviseert VanLien de batterijen om de 4 jaar te vervangen. Voor meer informatie over onderhoud kijkt u op de pagina van "Onderhoudsadvies".


Wat zijn de overwegingen bij de keuze tussen een decentrale vs. een centrale noodverlichtingsinstallatie?
Bij het kiezen van een noodverlichtingsinstallatie spelen vele criteria een rol om tot een optimale keuze te komen. Over het algemeen is een decentrale noodverlichtingsinstallatie (batterij in armaturen) het veiligste en het meeste praktische qua installatie. Bij grotere installaties biedt Naveo overzicht en maakt inspectie en onderhoud overzichtelijk. Bij specifieke omstandigheden zijn er voordelen om een centrale noodverlichtingsinstallatie te kiezen. Op de website vindt u onder de tab "Kennis & Advies" de pagina "Noodverlichting". Hier staat naast de basis informatie over noodverlichting, meer informatie met voor- en nadelen over de keuze tussen "Decentraal en Centraal". Onder "Documentatie" vindt u het kennisblad "Decentraal vs. centraal" dat u eenvoudig kunt downloaden in pdf formaat. Uiteraard assisteren onze Technische Adviseurs u graag bij het maken van de juiste keuze, klik hier voor de contactgegevens.


Normen en regels

 
Naast antwoord op de onderstaande vragen, kunt u op de pagina "Wetgeving & Normering" alle informatie over de huidige normen en regels vinden.
 

Waar wordt iets over noodverlichting en pictogrammen genoemd?
Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; het ARAB (waaronder artikel 52); het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk; de norm NBN-EN 1838 en de NBN-EN ISO 7010.


Moeten armaturen altijd hoog geplaatst worden?
Elk type armatuur heeft zijn eigen spreiding van licht. Uitgaande van de noodverlichtingseisen zoals gesteld in de NBN-EN 1838 biedt VanLien u per type armatuur speciale ‘spacingtabellen’. Hieruit kunt u direct aflezen wat de maximaal toegelaten montageafstand tussen armaturen onderling en tussen armatuur en wand, in relatie tot de montagehoogte, mag zijn. De norm schrijft voor dat armaturen op zijn minst op een hoogte van 2 meter gemonteerd moeten worden. Uiteraard mogen er extra armaturen geplaatst worden lager dan 2 meter.


Hoeveel keer per jaar moet men de noodverlichting controleren?
Dat er onderhoud gepleegd moet worden staat omschreven in verscheidende wetten en normen, zoals het AREI, ARAB, KB's en NBN C71-100. Kijk op de pagina van "Onderhoudsadviezen" voor meer informatie.
VanLien Noodverlichting adviseert het volgende:
Voer 2x per jaar een functietest (controle van de noodfunctie) en een brandduurtest uit. Vervang minimaal 1x per jaar de continu-fluorescentiebuis. Bij armaturen voorzien van een aparte nood-fluorescentiebuis (naast de continu-fluorescentiebuis) adviseren wij minimaal 1x in de 2 jaar de nood-fluorescentiebuis te vervangen.
Om het onderhoud te vergemakkelijken heeft VanLien armaturen met ZelfTest en is het inspectie- en onderhoudssysteem Naveo ontwikkeld. Op de pagina "Monitoringssystemen - Decentraal" worden deze functies nader toegelicht.
#